Bilbelysning i skog och mark

Vid bilkörning i svårare terräng som skog och mark kan det lätt uppkomma hinder på vägbanan. Nedfallna grenar och vilda djur kan plötsligt dyka upp framför bilen vilket kan ge stora personskador. Därför är det viktigt att ha rätt belysning.

För att undvika att bli påkörd av andra bilister eller att själv köra på djur eller fotgängare, behöver bilen vara utrustad med ordentliga strålkastare. Det går även att läsa mer här om vikten av detta. Att ha bra belysning är viktigt både för att synas och för att kunna se eventuella hinder på vägen. På Trafikverket ges följande råd vad gäller bilens belysning:

”Bilens lyktor ska vara hela och rena. Halvljuset ska vara korrekt inställt för att inte blända andra trafikanter. Bilen bör vara försedd med strålkastarrengörare eftersom vårt ofta smutsiga och slaskiga väglag snabbt försämrar hel- och halvljusets funktion.”

Helljus och extraljus

När det är mörkt är det oftast bra att använda helljus, eftersom det ger bäst sikt även på längre håll. Undantaget är när det är dimmigt eller snöoväder, då kan helljus reflekteras i partiklarna framför bilen och försämra sikten. Helljus och extraljus ger en bättre möjlighet att se vägen framåt, men det gör också att det är lättare att synas för andra trafikanter. För att undvika att mötande förare blir bländad, bör bilisten alltid blända av när det kommer trafik från motsatt riktning. Vid körning ute i trafiken är det också viktigt att stänga av helljuset vid rätt tillfällen. Det behövs inte alltid, när det kommer fotgängare är det förvisso en fördel att kunna upptäcka dessa. Men när mötande fordon kommer nära är det viktigt att stänga av helljuset för att inte blända trafikanterna.