Cykla till Stockholm

Att cykelpendla är något som många stockholmare gärna gör, men att cykla från hemmet in till city är inte alltid den enklaste cykelturen – men det vill Stockholms stad ändra på nu och planer finns att skapa en 3 mil lång högklassig cykelväg in till city.

Cykelbana mindreFör många räcker det med att dra på cykelsemester någon gång på sommarhalvåret för att känna sig som glada cyklister och duktiga motionärer rent miljömässigt. Men vissa cyklar mer än så, och det gärna dagligen. Vilket är precis vad många stockholmare gör. Men det kan vara svårt att ta sig från förorterna och in till city, och tvärtom. Cykelvägarna må finnas på sina ställen men långt från på alla platser, här är det snarare motorvägar som gäller och alla som har lite koll vet att där är det inte tillåtet för vanliga cyklister att vistas. Därför har Stockholms stad nu satt ett nytt mål för cykel Stockholm: en tre mil lång högklassig cykelväg in till city.

Vill skapa en sammanhållen cykelväg

Enligt Stockholms tidningen Mitti är Kungsängenstråket ett av de cykelvägsområden som man vill satsa på och tanken är att man ska rusta upp, bygga om och bygga till denna för att på sikt skapa ett nytt regionalt cykelstråk från Kungsängen som går via Jakobsberg och genom västerort – och eventuellt ska man även bygga ut denna led hela vägen till Bålsta i norr. Planen är att även göra samma väg tillgänglig för gångtrafikanter och att dessa ska separeras från cyklisterna, vilket innebär att leden måste vara tillräckligt bred för att kunna köra om eller få mötande trafik. I rådande stund är därför att man ska bygga dessa leder hela 3,6 meter breda av denna anledning.

Många fördelar och stort samarbete

Det finns flera hälsofördelar med satsningar på cykelbanan. Både för cyklisterna själva och för miljön. Dessutom är det bra för ekonomin när vägarna avlastas. På så vis finns inga förlorare när det kommer till den nya satsningen som ska sjösättas av kommunerna, cykelförbund och det regionala cykelkansliet där även länsstyrelsen och Trafikverket ingår. Dessutom har även Energimyndigheten fått upp ögonen för projektet och har därför skjutit till 1,5 miljoner kronor för att kansliet ska kunna sätta igång med sitt arbete – vad som än är osäkert är dock tidsplanen för cykelbanan, men bollen är i rullning!