Jägare emot striktare vapenlagar

Vapenlagarna i Sverige och i EU kan komma att skärpas. Det finns nämligen förslag om att göra vissa vapen olagliga och att hanteringen ska bli striktare. Detta sätter många av Sveriges jägare sig emot.

214820-hunter-removing-bullet-from-ammo-holder

Nu kommer nya förslag om vapenhantering och dessa kan drabba svenska jägare hårt, skriver Sveriges Radio. Man föreslår bland annat att halvautomatiska vapen med magasin som är löstagbara ska bli olagliga. Dessutom är ett förslag att ammunition och vapen ska förvaras i två olika vapenskåp. Det här vapendirektivet kommer från EU-kommissionen och det senaste beslutet diskuteras av ministerrådet just nu. De på Jägareförbundet säger att förbuden kan innebära en ekonomisk belastning och andra problem för de som jagar.

Svårare få vapen

Jägareförbundet påpekar att det är bra att ha ett regelverk och att detta regelverk redan fungerar i Sverige. Därför tycker man inte att det bör bli striktare. Det kan dock ses som ett steg i rätt riktigt för vissa eftersom många vill att det ska bli svårare att ha vapen i sina ägor. De flesta håller nog trots allt med om att det borde vara svårare att köpa ett jaktvapen än att köpa en jaktryggsäck, som man kan göra väldigt enkelt exempelvis på http://fahallenjakt.se/jaktryggsack/.

Vapen i fel händer

Varför jägarna inte tycker att det ska bli striktare kan bero på att de själva faktiskt har de kunskaper som behövs för att hantera ett vapen och det kan vara svårt för dem att sätta sig in i att många faktiskt inte har det. Alla som innehar vapen i Sverige måste ha vapenlicens men en hel del människor har fått tag på vapen trots att de inte har licens och detta skulle kunna härledas till att Sverige och EU inte har tillräckligt strikta vapenlagar. Läs mer.