Skogsägare nöjda med sina avtal

Sverige är ett land som till majoriteten täcks av skog. Som skogsägare behöver man vara beredd på att släppa av mark för olika ändamål. Det kan vara alltifrån att man inom kommunen vill satsa på naturvård eller artskydd. Det är miljöbalken som reglerar hur ägandeskyddet ska se ut och den samverkar med expropationslagen och skogsvårdslagen. Att tjäna pengar på att sälja av skog har också blivit populärt.

Sveriges skog fortsätter att växa. Bara de senaste hundra åren har faktiskt andelen skogstäckt mark ökat i Sverige. Tillväxten på skogen är hög vilket också gynnar infångst av koldioxid. Det är inte ovanligt att tjäna bra på att sälja skog. Speciellt inte i ett land som Sverige där en så pass stor andel hektar täcks av barr- och lövskog. Det finns många saker som kan stå som ett brus i skogsägandet, till exempel är det många skogsägare som klagar på att expropriationslagen inte alltid är ägarnas fördel. En undersökning som Skogsstyrelsen gjort visat dock att markägarna upplever avtalet som bra, och närmare 70 % är nöjda och tycker generellt att processerna fungerar bra.

Så kan du tänka när området ska skyddas

Skogsstyrelsen har till uppgift att mäta upp och värdera en skog som behöver skyddas. Som markägare beviljas du då ekonomiskt stöd. En överenskommelse grundar ett avtal om intrångsersättningen. För en skogsägare kan det vara bra att fundera på om man tycker ersättningen känns bra och om du kan tänka dig avsätta en bit skog till den penningen. Du kan också fundera på vilken skyddsform du föredrar: ett naturreservat ger till exempel hög ersättning men tar bort ens egen brukanderätt. Tycker du att det känns önskvärt är ett sådant avtal bra att utgå från.

Du kan ta hjälp av ett ombud om du inte riktigt vet vad som skulle vara lukrativt och hållbart för dig. Det är bättre att gå ett par omvägar och prata med en expert istället för att spekulera själv kring siffrorna. Många som äger skog idag har gjort det av arv och är inte alltid heller insatta i värdet av skogen eller vad man kan begära för skydd.