Upptäck Lule skärgård

Det är inte alla som är medvetna om att Norrbotten har en skärgård. Skärgården i Bottenviken har hamnat i skuggan av t.ex. Bohusläns och Stockholms skärgård. Det betyder dock inte att det finns mindre att upptäcka.

Bottenvikens skärgård är okänd för många. De flesta har dock hört ön Rödkallen nämnas i sjörapporten på radio. Rödkallen är belägen i yttersta havsbandet, och är obebodd. Det finns dock ett kapell på ön, där det varje sommar hålls en välbesökt sommargudstjänst.

Bottenvikens skärgård sträcker sig från Skellefteå i söder till Haparanda i norr, och är världens nordligast belägna skärgård med bräckt vatten. Flera växter som växer på öarna växer bara där. Dessutom finns det flera unika stenarter på öarna. Skärgården är grund, med ett medeldjup på lite mindre än tio meter. Landhöjningen gör att skärgårdens utseende förändras för varje år, och går så pass snabbt att öarna kommer att ingå i en insjöskärgård om 2000 år.

Sammanlagt har Norrbottens skärgård mer än 4000 öar, varav ungefär 1300 hör till Luleå kommun. Här har fiske bedrivits under lång tid. Tidigare flyttade befolkningen längs kusten ut till fiskestugor på öarna under sommaren, för att få större fångster av fisk. Idag används många av stugorna istället som fritidsboenden.

På vintern är många av öarna i skärgården obebodda, men det går att ta sig till många av dem längs den isväg som plogas upp varje vinter. Det går att färdas på vägen med bil, snöskoter eller varför inte med fatbike. Man bör dock tänka på att is alltid kan vara förrädisk.

Paddelguide

Rödkallen är en av öarna i Lule skärgård, den del av Bottenvikens skärgård som ligger utanför Luleå. Visit Luleå har tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board gett ut en kajakguide över skärgården. I guiden presenteras sju paddelrutter som samtliga utgår från Luleå eller Råneå, som ligger vid Råne älvs mynning norr om Luleå.